Добавките в храните

Във всяка от страните-членки на европейското законодателство е налице хомогенизиране относно химическите добавки в храната – оценени на базата на разширени изследвания, които гарантират, че за здравето на консуматора няма риск, дори ако през целия живот са приемани.

Оценките са международни и от компетентни институции се извършват, като Световна здравна организация, Организация по прехраната, Международна организация по храните, Американската агенция за храните и лекарствата – FDA и др.